pinjaman peribadi bank rakyat 2017 Archive

Pinjaman Peribadi Bank Rakyat

Ciri-Ciri Segala jenis pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh Bank Rakyat berkonsepkan Tawarruq (bercirikan Islam dan memberi peluang kepada pemohon untuk menyertakan perlindungan takaful pada pemohononan mereka), dan ianya tidak memerlukan penjamin, di samping bebas daripada sebarang bayaran pendahuluan. Namun, ia mempunyai ciri-ciri yang …