Sahabat Agro

Sahabat Agro is a marketing programme that is based on the concept of membership, refer and reward by Agrobank. It is also compliant with an Islamic Shariah principle known as Hibah Muallaqah, condition grants. Benefits of Sahabat Agro According to Agrobank’s official website, …

RHB Bonus Saver

RHB Bonus Saver is a high paving interest rates account from RHB Bank. This saving account features as high as 2.75% p.a interest rates however it comes with certain conditions. How do I get the max from this saving account ? Base rate …

Pinjaman Peribadi Bank Rakyat

Ciri-Ciri Segala jenis pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh Bank Rakyat berkonsepkan Tawarruq (bercirikan Islam dan memberi peluang kepada pemohon untuk menyertakan perlindungan takaful pada pemohononan mereka), dan ianya tidak memerlukan penjamin, di samping bebas daripada sebarang bayaran pendahuluan. Namun, ia mempunyai ciri-ciri yang …

Pinjaman Perbadi BSN

Pinjaman Peribadi BSN Swasa BSN mempunyai pinjaman kepada sektor swasta yang bekerja dengan syarikat panel yang tersenarai dengan BSN. Diantara syarikat yang tersenari adalah GLC, Syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia, Pemaju, Kakitangan Petronas, Hospital swasta ataupun Institusi Kewangan. Peminjam boleh mendapat maksima RM …

OCBC 360 review

What is OCBC 360 ? OCBC 360 is a high interest savings account from OCBC bank that offers rate as high as a maximum of 4.10% p.a. comparative to OCBC Smartsavers, Maybank’s Savers-i and  RHB Bonus savers. So what’s the catch? Conditions that …